Gıda Güvenliği

Herkes, yediği yiyeceklerin nasıl üretildiğini, işlendiğini, paketlendiğini, etiketlendiğini ve satıldığını bilme hakkına sahiptir. Gıda güvenliği ve kalite hizmetleri departmanımız, sertifikalandırma, test etme, eğitim, danışmanlık, denetleme ve mevzuata uygunluk dahil olmak üzere tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını denetler.

Ziraat mühendislerimizin ve denetçilerimizin ana hedefi, gıda endüstrisi için insan sağlığının üst düzeyde korunmasını sağlamaktır. Üretimden nihai teslimata gelinceye kadar geçen süreçte, denetmenlerimiz HACCP ve ISO 22000 standartlarına uygun sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarını kontrol etmekle yükümlüdürler.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Sürdürülebilirlik ilkesi, ekoloji, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere birbiriyle bağlantılı dört alanı içeren sürdürülebilir kalkınmadır. Sağlıklı ekosistemler ve çevre, insanlar ve diğer organizmaların hayatta kalması için gereklidir.

Sürdürülebilir tarım, ekolojik döngüleri dikkate alarak tarımsal uygulamaları kullanmaktadır. Doğadaki mikroorganizmaların çevre ile olan denklemlerine karşı da hassastır. Sadece çiftçiliğin ekonomik yönü ile değil, aynı zamanda yenilenemez faktörlerin bilinçli ve etkili bir şekilde kullanılmasına da odaklanmaktadır. Bu yaklaşım besleyici ve sağlıklı yiyeceklerin yetiştirilmesine ve çiftçinin yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunur. Sürdürülebilir tarım "Bitki ve hayvan üretiminin uzun vadede alana özel döngüsel uygulamaları olan entegre bir sistem" olarak tanımlanır.

GLOBALG.A.P.

İyi tarım uygulamaları (Good Agriıcultural Practices,GAP) tarımsal faaliyetlerin çevreye ve doğaya en az zarar verecek şekilde yapılması ve dolayısıyla tüketicilere “güvenilir” ürünleri sunmak amacıyla getirilen minimum şartlardır.

İyi Tarım Uygulamaları kavramı, üretim sürecinin her aşamasında, çevresel açıdan sürdürülebilir ve toplumsal olarak kabul edilebilir olan uygulamalar ve/veya sonuçlar konusunda karar vermek için bir referans aracı görevi görebilir. Bu nedenle GAP'ın uygulanması Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınmaya (SARD) katkıda bulunmalıdır.

HACCP

HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

ISO 22000

ISO 22000 uluslararası standart, aşağıdaki unsurları içeren bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir:

• Etkileşimli iletişim
• Sistem Yönetimi
• Önkoşul programları
• HACCP ilkeleri

Etkileşimli iletişim

• Sistem yönetimi
• Önceden gerekli programlar ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) planlarıyla gıda güvenlik tehlikelerinin kontrolü
• Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi

Lora Fresh Tarım Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mehmetçik Mah. Termesos Bulvarı No:18 Kat:4 D:7 Muratpaşa / Antalya
+90 242 999 23 37 info@lorafresh.com

Tüm hakları Lora Fresh'e aittir © 2018     /     Tasarım Ajansweb